Jacek Karnowski

Odpowiadamy na prawdziwe potrzeby Polek oraz Polaków.

Praca w samorządzie to codzienne spotkania z mieszkańcami. Rozmawiamy o wyzwaniach, o problemach Sopocian, Gdańszczan, Pomorzan. Szukamy w samorządzie rozwiązań i często je znajdujemy. Chcemy naszą SKUTECZNOŚĆ wykorzystać dla przywrócenia w Polsce SAMORZĄDNOŚCI i DEMOKRACJI. W każdej z naszych miejscowości mamy ważne wyzwania komunikacyjne, jak remont mostu i wiaduktu w Tczewie, budowa obwodnicy Starogardu, Malborka czy budowa nowego wiaduktu w Pruszczu Gdańskim. Niezwykle istotne dla mieszkańców Pomorza jest skomunikowanie częstymi połączeniami kolejowymi Sztumu czy Kwidzyna, Pelplina oraz Tczewa. Dla powiatu nowodworskiego kluczowe jest renowacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
W każdym mieście potrzebne są nowe przedszkola i żłobki, mieszkania komunalne czy remont szkoły.
To wszystko mogą zrealizować samorządy, pod warunkiem pozostawienia pieniędzy mieszkańców w budżetach lokalnych oraz odblokowania środków z KPO, funduszy unijnych.
Dla Pomorza bardzo ważna jest niezależność energetyczna i tani, ekologiczny prąd. Będę walczył o unieważnienie umowy sprzedaży Lotosu oraz maksymalne wykorzystanie warunków na Pomorzu do stworzenia silnego ośrodka energii wiatrowej (offshore).
Chcemy odpowiedzieć na prawdziwe potrzeby Polek i Polaków. Dlatego postulujemy:

ZDROWIE
– decentralizacja zarządzania i przekazanie finansowania usług zdrowotnych samorządom regionalnym, likwidacja kolejek do lekarzy,
– wzmocnienie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych,
– zwiększenie liczby i popularyzacja programów profilaktyki zdrowia,
– państwowe finansowanie in-vitro,
– kompleksowa opieka, w tym psychologiczna dla kobiet w ciąży i młodych matek,
– zniesienie limitów rezydentur dla młodych lekarzy, aby pozostali w kraju.

EDUKACJA
– godne pensje nauczycieli,
– większa autonomia nauczycieli w pracy z uczniem,
– weryfikacja podstawy programowej i dopasowanie jej do wyzwań współczesnego świata,
– szkoła współpracy, a nie rywalizacji,
– systemowe wsparcie psychologiczne dla uczniów i nauczycieli,
– szkoła bez partyjnej propagandy,
– odbudowa szkolnictwa branżowego.

KLIMAT
– tani prąd ze źródeł odnawialnych,
– energooszczędne nowe budownictwo,
– rewitalizacja starszych budynków,
– ochrona terenów zielonych i lasów,
– przeznaczenie wszystkich środków z opłat za emisje CO2 na działania proekologiczne,
– przywrócenie korzystnych zasad rozliczenia prosumentów w produkcji energii.

BEZPIECZEŃSTWO
to obrona granic zewnętrznych, ale też uczciwe demokratyczne państwo dbające o każdego obywatela niezależnie od pochodzenia, miejsca zamieszkania, wyznania, poglądów politycznych czy orientacji seksualnej. Szanujące prawa człowieka, w tym prawa kobiet. Państwo z policją, która chroni nas, obywateli, a nie jest na usługach jednej partii. Państwo dbające o najsłabszych, o ludzi z niepełnosprawnością, o ich rodziny i opiekunów. Dbające o godną starość, ale i o mieszkania dla młodych i pomoc w wychowaniu dzieci poprzez powszechny dostęp do żłobków i przedszkoli. Państwo, w którym podstawą jest wzajemne zaufanie, a nie szczucie jednych Polaków na drugich.